ILMARI:ssa työskentelevät

  • lastentarhanopettaja/esiopetus: Niina Berg
  • liikunnanohjaaja/lastenhoitaja: Marita Huikari
  • lastenhoitaja: Tuija Ilves
  • lastenhoitaja: Jenni Kankainen
  • lastentarhanopettaja/PK-johtaja: Ulla Pallonen


Hoitomaksun määräytyminen 1.1.2017 alkaen


A B C D
E
  hoitopaikan
hinta
€/kk
esiopetus
ostopalvelu
€/kk
KELA:n
tuki
€/kk
Hyvinkää-lisä 

 €/kk

perheen hoitomaksu

€/kk
alle 3- vuotias 1087,25   172,25 600,00
315,00
3-5 vuotias 837,25   172,25 350,00
315,00
esikoululainen 753,38 350,00 63,38 140,00    200,00

A = palvelun tuottaja määrittelee hoitopaikan hinnan = kulut hoitopaikan tuottamisesta kk/lapsi

B = esiopetuksen ostopalvelu hinnan määrittelee kaupunki vuosittain. Ostopalvelun hinta perustuu kunnalliseen esiopetuspaikan hintaan

C = KELA:n tuki = yksityisenhoidon tuen hoitoraha 172,25 €, sidottu kansaneläke-indeksiin,  tukeen on mahdollista saada tulosidonnaista hoitolisää, joka pienentää perheen maksamaa hoitomaksua.

D = kuntalisä = Hyvinkää-lisä, sidottu kansaneläke-indeksiin

E = Hoitomaksu peritään 12 kalenterikuukaudelta, koska se on kuntalisän ja KELA:n tukien saamisen edellytys. 

Esiopetuksen ostopalvelun, KELA:n tuen tai kuntalisän muuttuessa hoitopaikan hintaa tarkistetaan.

Mahdolliset tukien indeksikorotukset eivät vaikuta alentavasti hoitopaikan hintaan