ILMARI:ssa työskentelevät

  • päiväkodinjohtaja: Nina Ratinen
  • varhaiskasvatuksen ohjaaja/esiopetus: Niina Berg
  • varhaiskasvatuksen opettaja Janita Horppu
  • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Laura Sumuvirta   
  • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: Jenni Kankainen


Hoitomaksun määräytyminen 


A B C D
E
  hoitopaikan
hinta
€/kk
esiopetus
ostopalvelu
€/kk
KELA:n
tuki
€/kk
Hyvinkää-lisä 

 €/kk

perheen hoitomaksu

€/kk
alle 3- vuotias 1097,25   172,25 610,00
315,00
3-5 vuotias 837,25   172,25 350,00
315,00
esikoululainen 763,38 350,00 63,38 140,00    210,00

*Perheet ovat oikeutettuja kaupungin maksamaan sisaruslisään. 

A = palvelun tuottaja määrittelee hoitopaikan hinnan = kulut hoitopaikan tuottamisesta kk/lapsi

B = esiopetuksen ostopalvelu hinnan määrittelee kaupunki vuosittain. Ostopalvelun hinta perustuu kunnalliseen esiopetuspaikan hintaan

C = KELA:n tuki = yksityisenhoidon tuen hoitoraha 172,25 €, sidottu kansaneläke-indeksiin, tukeen on mahdollista saada tulosidonnaista hoitolisää, joka pienentää perheen maksamaa hoitomaksua.

D = kuntalisä = Hyvinkää-lisä, sidottu kansaneläke-indeksiin

E = Hoitomaksu peritään 12 kalenterikuukaudelta, koska se on kuntalisän ja KELA:n tukien saamisen edellytys. 

Esiopetuksen ostopalvelun, KELA:n tuen tai kuntalisän muuttuessa hoitopaikan hintaa tarkistetaan.

Mahdolliset tukien indeksikorotukset eivät vaikuta alentavasti hoitopaikan hintaan